Regulamin

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

 2. Należność za pobyt pobierana jest przy zakwaterowaniu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

 4. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, a który uiścił należną za pobyt opłatę.

 5. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00. Za nocleg niezakwaterowanych osób, pobierana będzie opłata wg cennika.

 6. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.

 7. W przypadku niezrealizowanego pobytu, zadatek nie będzie zwracany. 

 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatur zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV.

 11. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 12. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

 13. Dzieci nie mogą zostawać bez opieki dorosłych.

 14. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ palenia na terenie obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100zł.

 15. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).

 16. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze. Pracownik ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

 17. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 50 zł.

 18. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

 19. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać.

 20. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen.