Regulamin

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

 2. Należność za pobyt pobierana jest przy zakwaterowaniu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

 4. Taras otwarty jest do godziny 23:00

 5. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, a który uiścił należną za pobyt opłatę.

 6. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu tylko po uzgodnieniu z recepcją. Za nocleg nie zakwaterowanych osób pobierana będzie opłata wg cennika

 7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania imprez towarzyskich oraz głośnego słuchania muzyki

 8. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty w przypadku:

  – Naruszania porządku, ciszy nocnej oraz zasad regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu

  – zakłócania spokoju oraz bezpieczeństwa pobytu innym Gościom 

 9. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie będzie zwracany. 

 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatur zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV.

 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 14. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

 15. Dzieci nie mogą zostawać bez opieki dorosłych.

 16. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ palenia na terenie obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 500zł.

 17. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tę usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).

 18. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze. Pracownik ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

 19. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 100 zł.

 20. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

 21. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać.

 22. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen.